Wat is AdBlue® en wat is de samenstelling ervan?

AdBlue® helpt om uw impact op het milieu te verminderen

myadblue_ask

Wat is AdBlue®?

AdBlue® is een oplosbare kleurloze oplossing die op water of ruitensproeiervloeistof lijkt. Het bestaat uit 67,5% gedestilleerd water en 32,5% hoge kwaliteit ureum zoals die gebruikt wordt voor de vervaardiging van kunststoffen, meststoffen en cosmetische producten. Ureum dat gebruikt wordt als synthetisch product wordt meestal geproduceerd op basis van aardgas. De samenstelling van AdBlue® zorgt ervoor dat dit een biologisch afbreekbare, niet-explosieve, giftige noch ontvlambare vloeistof is. Deze vloeistof kan het effect van uw auto op het milieu verminderen en wordt gebruikt door tal van voertuigen, van vrachtwagens en tractors tot auto’s en bestelwagens. Vrachtwagens waren als eerste betrokken bij de Europese regelgeving waardoor AdBlue® tanks vanaf 2005 verplicht werden. AdBlue® voldoet aan de criteria van ISO 22241-1 tot 4 en is geregistreerd als gedeponeerd handelsmerk door de VDA (unie van de automobielindustrie).

myadblue_nature

Waartoe dient AdBlue®?

AdBlue® wordt gebruikt door moderne SCR-systemen (selectieve katalytische reductie) om bij te dragen tot reductie van de uitstoot van stikstofoxiden van uw auto. Sinds 2005 streven Europese normen naar vermindering van verontreinigende emissies van dieselauto’s door het opleggen van grenswaarden voor de uitstoot van stikstofoxiden. De Europese Euro VI norm is van kracht sinds september 2014 en heeft deze limieten nog eens aangescherpt om de milieu-impact van de vervuiling geproduceerd door dieselvoertuigen verder te verminderen. Vele autofabrikanten hebben inmiddels gekozen om hun auto’s uit te rusten met het SCR-systeem. Deze technologie behandelt de uitlaatgassen na de verbranding. De slechte stikstofoxidemoleculen worden in een katalysator omgezet waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen van dieselwagens afneemt. AdBlue® regelt dit met het SCR-systeem vanuit een externe tank die niet verbonden is met de dieseltank. De meeste autofabrikanten hebben deze technologie al ingevoerd: Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes-Benz, Opel, enz.

myadblue_cog

Wat is de werking van AdBlue® met SCR-technologie?

Wanneer uw dieselauto rijdt, zorgt de verbranding van de brandstof voor uitstoot door de productie van stikstofoxiden wanneer stikstof en zuurstof met elkaar gemengd worden. De AdBlue® wordt geïnjecteerd in de uitlaatpijp tussen de motor en de SCR-katalysator van uw auto. Op hoge temperatuur wordt AdBlue® vervolgens omgezet in ammoniak en kooldioxide. Wanneer de stikstofoxiden binnen de katalysator met de ammoniak reageren, worden schadelijke NOx-moleculen omgezet in onschadelijke stikstof (N2) en water (H2O). Deze chemische reactie toont ons dat de impact op het milieu van de auto vermindert: NOx + NH3 = H2O + N2.
Uw AdBlue® tank moet hiervoor wel altijd gevuld zijn om het SCR-systeem correct te laten werken. Als uw tank helemaal leeg is, kan uw auto niet meer starten. Er verschijnt een waarschuwing op uw scherm dat u moet bijvullen.

myadblue_compo

Welke zijn de eigenschappen van AdBlue®?

AdBlue® bevriest bij-11 ° en wordt bij 70°C afgebroken tot ammoniak. Boven de 30 ° begint AdBlue® te ontbinden. Door besmetting met vuil kan de AdBlue® onbruikbaar worden. Bewaar uw AdBlue® dus onder optimale omstandigheden om de levensduur ervan te verlengen! Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina « bijvullen ».

Alle modellen weergeven

Merken
Fiche voiture

Veuillez renseigner votre email pour recevoir nos alertes promotionnelles :

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Fiche voiture

Votre véhicule n’est a priori pas concerné par l’AdBlue. Laissez-nous votre adresse mail, nous vous contacterons pour vous confirmer que votre modèle n’utilise pas d’AdBlue et vous fournir de plus amples informations.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×

D’après nos calculs d’experts, la consommation annuelle de votre est de

 

 

myadblue_car

 

 

Veuillez renseigner votre adresse mail pour recevoir plus d’informations autour de l’AdBlue sur votre véhicule

×

According to our expert calculations, the annual consumption of your is

 

 

myadblue_car

 

 

Please enter your email to get more information on AdBlue®

×

Volgens onze berekeningen expert, het jaarlijkse verbruik van uw is vol

 

 

myadblue_car

 

 

voer uw e-mailadres in om onze promotionele waarschuwingsberichten te ontvangen

×

Nach unseren Berechnungen Experten, ist der jährliche Verbrauch Ihres voll

 

 

myadblue_car

 

 

geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, damit wir Ihnen unsere Meldungen über Sonderangebote senden können

×