Wettelijke verplichte gegevens

Vind hier de gehele wettelijke verplichte gegevens van Infodiesel

Wettelijke verplichte gegevens

Infodiesel informeert u dat de wettelijke verplichte gegevens kunnen veranderd worden. Deze modificaties zijn gepubliceerd door online te worden gezet en zijn door u geaccepteerd zonder condities wanneer u onze website bezoekt nadat de gemodificeerde publicatie online is.

We raden jullie aan om deze pagina vaak te bezoeken.

De wettelijke verplichte gegevens zijn in conformiteit met de Franse recht gevestigd, onder meer de 21 Juni 2004 numeriek economie wet en de 6 januari 1978 informatica en vrijheden wet (gemodificeerd door de 6 august 2004 wet).

De jurisdicties van Lille (Frankrijk) zijn territoriaal competent om over enige procesvoering die het over deze website heeft te bepalend.

Verantwoordelijkheid

Geen enkele garantie is aan de cliënt gegeven. De cliënt is verplicht zelf zijn eisen duidelijk formuleren en heeft de obligatie om zichzelf te informeren. Als er, door Infodiesel gegeven, informaties niet correct lijken, het bevalt de cliënt om alle verificaties over de consistentie of de waarschijnlijkheid van de gekregen resultaten zelf te doen. Infodiesel is in geen enkele geval verantwoordelijk met betrekking van derde over het gebruik door cliënten van informatie, of van hun afwezigheid, die hun producten bevat, zelf op een van hun websites.

Beperking van Verantwoordelijkheid

Content downloaden word op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid gedaan. In gevolg Infodiesel zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor computer schading of gegevens verlies dat de gebruiker in het gevolg van downloaden van kan lijden.

De foto’s, belden en andere visueel content zijn niet contractueel.

Diensten voorwaarden

Deze website is in html5 en css3 talen voorgesteld om een beter gebruik en grafiek gemak, we raden jullie aan om de website te bezoeken met moderne browsers net als Safari, Firefox, Chrome…

Hyperlinks

Infodiesel Websites kunnen hyperlinks, naar andere websites of beschikbare bronnen op internet, bevatten.

Infodiesel heeft geen manier beschikbaar om de websites in betrekking met zijn eigen websites te controleren. Infodiesel kan de beschikbaarheid van zulke websites en externe bronnen niet verzekeren of garanderen. Infodiesel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor elke link naar dergelijke websites: het is niet aansprakelijk voor de producten, advertenties of elk artikel of dienst of in het algemeen elke inhoud die zich op de webpagina’s bevindt van de sites waarnaar de hiervoor genoemde links verwijzen.

De risico’s die door deze gebruik betroken zijn, worden geheel door de surfer genomen en kunnen in geen enkele manier aan Infodiesel worden toegeschreven.

De gebruikers, leden en bezoekers van Mydablue ’s websites kunnen niet een hyperlink in richting van deze website in plaats zeten zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Infodiesel.

In de veronderstelling dat een gebruiker of een bezoeker een hyperlink in richting van een van de Infodiesel Websites in plaats wilt zetten, zal hij een email (die zich op de website bevindt) moeten sturen om zij desideratum te formuleren. Infodiesel behoudt zich het recht om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder zijn beslissing te rechtvaardigen.

Er wordt geen garantie gegeven voor de veiligheid van de gegevens van de webpagina’s, waarnaar bepaalde links die hier zijn opgenomen kunnen verwijzen. Het is van belang dat u alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen neemt in deze context, en Infodiesel kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elke benadeling, direct of als consequentie, die is geleden als het gevolg van het benaderen van andere websites, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of de gevolgen daarvan

Het is uw verantwoordelijkheid om altijd de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zich te verzekeren dat wat u gebruik van maakt, op de websites, niet met vouten of met vernietigende elementen (Trojaans, virus etc.) vol zit.

De hyperlinks gebruikte in deze website in richting van andere kunnen niet de verantwoordelijkheid van Infodiesel induceren.

Alle websites die een hyperlink richting deze website hebben, zijn niet onder het control van Infodiesel en deze aanvaardt dan ook de verantwoordelijkheid over de toegang en de inhoud van de bovengenoemde websites.

Infodiesel is vrij om wanneer hij het wilt en zonder waarschuwing zijn website te modificeren.

Cookies

Voor statistieke en on-screen display behoefte, deze website maakt gebruik van cookies. Het betreft kleine tekstbestanden die op uw haarde schrijf opgeslagen worden om technische gegevens over uw navigatie op te nemen. Sommige delen van deze website zijn niet functioneel zonder uw akkoord over cookies.

Overeenstemming met de actueel wetgeving en de aanbevelingen van de informatica en vrijheden commissie, zal de houdbarheid van deze cookies niet langer dans 13 maanden na de eerste storting op de gebruikersterminal duren.

Infodiesel informeert de gebruiker dat u zich kan verzetten tegen de opslag van de technische cookies door uw internetbrowser te configureren. Echter wordt de navigatie op deze website en de toegang tot sommige diensten dan onmogelijk of in ieder geval sterk gewijzigd.

Voor meer informatie over het instellen of uw internetbrowsers kan de gebruiker de help menu van zijn browser raadplegen. Met de meeste gebruikte browsers kunt u de volgende links bezoeken:

Met internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Met Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/

Met Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Met Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Met Opera: http://help.opera.com/Windows/9.25/nl/cookies.html

Informatie en uitsluitingen

Infodiesel probeert met alle zijn mogelijke middelen een betrouwbare informatie en updates op zijn websites aan te bieden. Echter, fouten, omissies of disfuncties kunnen gebeuren. De gebruiker zal daarom zich moeten verzekeren van de informatie nauwkeurigheid met Infodiesel en zal moeten alle behulpzame websites modificaties laten wetten.

Infodiesel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schaden, van alle soorten mogelijk, die door de inhoud of door het gebruik van deze informatie kan gebeuren.

Intellectueel eigendomsrecht

Infodiesel houdt de domeinnaam infodiesel.nl. Deze website is een intellectueel werkstuk beschermd door wetgeving voor intellectueel eigendom. Behalve indien anders wordt aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten die deel uitmaken van de documenten die zich op deze website bevinden en elk van de elementen die ervoor zijn gecreëerd het enige en exclusieve eigendom van Infodiesel, die geen andere licentie of ander recht verleent dan het toegang verlenen tot de site.

Elk ongeoorloofd gebruik van de werken, anders dan voor individuele persoonlijke raadpleging, is verboden.

De handelsmerken, octrooien, logo’s, modellen, foto’s, films, grafische ontwerpen, databanken en andere middelen die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en worden genoemd op de huidige website zijn ofwel het eigendom van Infodiesel of er is toestemming verleend voor hun gebruik. Er kunnen geen licentierechten worden verleend voor elk van de hiervoor genoemde elementen zonder de schriftelijke toestemming van Infodiesel of de derden die de relevante rechten bezitten.

Het reproduceren van enkele en alle documenten die zijn gepubliceerd op deze website is uitsluitend toegestaan voor informatieve doelen in de context van persoonlijk gebruik; elke reproductie en het gebruik van kopieën die zijn gemaakt voor elk ander doel is expliciet verboden en zult door de I.3335-2 en volgende artikelen van de intellectueel eigendomsrecht wetboek gestraft worden. Het niet-naleving van deze verbod vormt een inbreuk dat kan de civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser begaan.

Webhosting

Deze website wordt verzorgd door Ovh

Franse Nv met een aandelenkapitaal van EUR 10 000 000

Handel en ondernemingen geregistreerd in Roubaix- tourcoing (France): 424 761 419.

Geregistreerde kantoren: 2 rue Kellerman 59100 ROUBAIX France

Manager publicaties: Octave Klaba

Website : www.ovh.com

Procesvoering

Deze voorwaarden zijn door de Franse wet beheerst en alle geschillen die door de interpretatie en uitvoering van deze voorwaarden kunnen ontstaan zullen uitsluitend door de rechtbanken, waaronder de geregistreerde kantoren ressorteert, bevoegd zijn. De referentietaal, voor eventueel geschillen verordeningen, is het Frans.

Ons Bereiken

Infodiesel is tot uw beschikking voor commentaren of voorstellen. U kunt ons in het Nederlands schrijven op deze email: contact@infodiesel.nl

Fiche voiture

Veuillez renseigner votre email pour recevoir nos alertes promotionnelles :

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
Fiche voiture

Votre véhicule n’est a priori pas concerné par l’AdBlue. Laissez-nous votre adresse mail, nous vous contacterons pour vous confirmer que votre modèle n’utilise pas d’AdBlue et vous fournir de plus amples informations.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×

D’après nos calculs d’experts, la consommation annuelle de votre est de

 

 

myadblue_car

 

 

Veuillez renseigner votre adresse mail pour recevoir plus d’informations autour de l’AdBlue sur votre véhicule

×

According to our expert calculations, the annual consumption of your is

 

 

myadblue_car

 

 

Please enter your email to get more information on AdBlue®

×

Volgens onze berekeningen expert, het jaarlijkse verbruik van uw is vol

 

 

myadblue_car

 

 

voer uw e-mailadres in om onze promotionele waarschuwingsberichten te ontvangen

×

Nach unseren Berechnungen Experten, ist der jährliche Verbrauch Ihres voll

 

 

myadblue_car

 

 

geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, damit wir Ihnen unsere Meldungen über Sonderangebote senden können

×